Lidt om vandpleje

For at bringe Storå frem til det stade, den har i dag, er der udført og udføres fortsat et særdeles omfattende vandplejearbejde.

Vandplejen udføres dels af myndighederne, dels af frivillige lystfiskere og meget ofte i et samarbejde med hinanden.

Lodsejerne er vigtige medspillere og går positivt ind i arbejdet.

Arbejdet foregår oftest på deres jorder. Vi oplever, at de udviser stor interesse for projekterne og også mange gange har gode forslag eller endda gerne kommer med en traktor, hvis der er behov for det.

Viden om vandpleje indhentes fra forskerne på DTU-Aqua, som man er i tæt samarbejde med.

Faktisk ser man ikke mange steder i verden, at samspillet mellem forskere, myndigheder og lystfiskere er så tæt.

Er der mulighed for at hjælpe hinanden, gør man det.

Er der problemer, sætter man sig sammen og forsøger at løse problemet.

Det tætte samarbejde betyder, at vejen fra tanke til handling bliver kort, og at løsninger laves på et kvalificeret grundlag, og dermed får høj kvalitet.

Den vigtigste vandpleje udføres ved fjernelse af spærringer. Det kan være opstemninger ved dambrug, og det kan være rydning af tilvoksede små vandløb. Begge dele sikrer, at fiskene kan nå frem til gydeområderne.

Meget ofte mangler der gydegrus.

Man finder egnede områder, der trænger til en supplering med grus og restaurerer de gamle eller udlægger nye gydebanker.

gydebanke1112

Gydebanke og opvækstområde i hovedløb, Storå

Storlaks1112

Storlaks gyder på gydebanke i sideløb (Vegen Å) til Storå

sp_rring_og_frit_l_b1112

Fjernelse af spærring. Nu kan fiskene nå frem til gydebankerne

stort_og_lille_projekt1112

Stort og lille projekt – men begge lige vigtige

 

Nogle steder har vandløbet mistet sit naturlige forløb. Her kan man genslynge vandløbet og anlægge gydebanker. Det bringer vandløbet tilbage til naturtilstanden.

Felding_b_k1112

Felding Bæk – fra kanal til naturvandløb. Sideløb til Vegen Å, som igen er sideløb til Storå

 

Bækken var tidligere uden meget liv. Nu er vandløbet varieret, med grus og såvel dybe som hurtigtstrømmende partier. Det giver mange skjulesteder.

Et sådant vandløb kan producere meget fiskeyngel.

 

Et projekt som dette er kun muligt fordi lodsejeren er positivt indstillet.

I dette tilfælde er der endda åbnet for, at man kan tage sig en travetur langs bækken.

 

Vandpleje kan desuden udføres ved etablering af okkerfældningsbassiner eller sandfang, hvis der er behov for det.