Fakta

Danmarks tekniske Universitet – DTU-Aqua foretager med mellemrum undersøgelser af laksebestanden i Storå. Man beregner antal gydelaks.

Udviklingen i Storå er foregået langt hurtigere, end nogen havde forestillet sig.

Tallene er forbundet med en usikkerhed, der knytter sig til beregningsmetoden, så de faktiske tal kan enten være lavere eller højere.

År                Gydelaks

2003                  150

2005                  400

2010                1400

2013                1350

2015                5700

Samlede fangsttal for laks indberettet til myndigheder og DTU-Aqua.

Tallene herunder er ca.-tal.

År                Fangster

2014                  580

2015                  800

2016                1400

2017                1250

2018                1251

2019                1244

2020                1336

2021                1051


Alt om adgang til fiskeriet og fiskeregler: www.hof-storaa.dk
simons_laks11 Laksefiskeri
Danmarks længste stangfangede laks, 141 cm. Storå, oktober 2016
Fanget af Simon Kastrup Shimizu. Genudsat.