Andre fiskearter

Ud over laks, der ubetinget er hovedarten i Storå vest for Holstebro, er der mulighed for at fange havørred og mere spredt også bækørred.

Havørred findes ikke i så stort tal som laks og fanges først for alvor fra medio juni og sæsonen ud.

Er man interesseret i fiskeri efter gedde og aborre, kan de findes spredt i Storå vest for Holstebro.

De findes i absolut størst tal i Vandkraftsøen ved Holstebro.

Idom-Råsted | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark